שאול נבחרה לתפקיד בבחירות פנימיות של רשות הניקוז, שבהן הצביעו כל ראשי הרשויות החברים ברשות – 5 מועצות אזוריות ו-16 מועצות מקומיות. 

יו"ר רשות ניקוז ונחלים גלית שאול

ב-12 השנים האחרונות שימש רני אידן, ראש המועצה הקודם, כיו"ר רשות הניקוז שרון. עם היבחרה של שאול לתפקיד ראשת המועצה בבחירות האחרונות פרש אידן גם מתפקידו כיו"ר רשות הניקוז, ולכן עלה הצורך במינוי חדש לתפקיד. 
על התפקיד התמודדו ראש המועצה האזורית מנשה, אילן שדה, ששימש כממלא מקום יו"ר רשות הניקוז וכחבר הנהלה ברשות הניקוז מזה 22 שנים, וראשת המועצה ד"ר גלית שאול. בבחירות שהתקיימו היום קיבלה שאול את מרבית הקולות - ונבחרה לתפקיד.
רשות הניקוז והנחלים היא גוף סטטורי עצמאי, הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות (באחריות משרד החקלאות), ומתוקף סמכויות נוספות מתוך חוק המים וחוק רשויות הנחלים (באחריות המשרד לאיכות הסביבה). 
הרשות אחראית על שיקום הנחלים שברשותה - נחל אלכסנדר, נחל חדרה ונחל פולג - תוך שמירה על איכות המים והוצאת מזהמים, פיתוח סביבת הנחלים, טיפול באגני הניקוז, שיקום, חידוש ופיתוח מפעלי מים לשמירת מי שטפונות ושמירת מתנות הטבע