אספקה והתקנה של פרקט ומתקני ספורט לאולם הספורט בקיבוץ עין החורש


מחיר מסמכי המכרז: 500 ש"ח
מועד אחרון לשאלות הבהרה: יום ד' 20/3/2019 עד השעה 15:00  
מועד אחרון להגשת הצעות: יום ה', 4/4/2019 עד השעה 13:00
מועד פתיחת תיבת מכרזים: יום ה', 4/4/2019 בשעה 13:00

 

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן