השבוע התבשרנו שהמועצה האזורית עמק חפר ממוקמת במקום הראשון בכמות מחזור אריזות לשנת 2018.
הנתון המדהים הזה שייך קודם כל לכם התושבים! 
מחלקת איכות הסביבה והקיימות פועלת כל העת כדי להמשיך ולקדם את תחום המחזור בפרט ואיכות הסביבה בכלל. 
רצינו להודות לכם על שיתוף הפעולה, ולספר לכם מעט על הנעשה בזמן האחרון, ועל המתוכנן בתחום איכות הסביבה:
שיפוץ מרכזי מיחזור ביישובים
פיזור של מתקני מיחזור לפסולת אלקטרונית ביישובים
החלפת מתקני מיחזור של קרטון ובקבוקים
הרחבת פעילויות חינוך סביבתי
הרחבת פעילות בנושא מודעות לפסולת וצרכנות
שימוש בטכנולוגיה מתקדמת למתן פתרונות מונעים
מתן דגש וחלוקת פחים לשימוש ביתי לפסולת אורגנית
קידום הסברה  בנושא המחזור בכל שכבות הגיל

""

בברכת חג אביב שמח וירוק,


אבירם בוצר
מנהל המחלקה לאיכוה"ס, קיימות ותברואה
מועצה אזורית עמק חפר