18.4.19

מסגרת שיפור השירות לתושב, ורצון המועצה ליידע את התושבים בדבר הזכויות המגיעות להם על פי חוק, הורה מנכ"ל המועצה למחלקת הכנסות לעדכן את הזכאים להנחות בתשלומי הארנונה. זאת, בהתאם לרשומות המתקבלות מהמוסד לביטוח הלאומי (לקריטריונים לזכאות, לחצו כאן >>).  
זכאים חדשים להנחות יקבלו מכתב מהמועצה בצירוף הטפסים הנדרשים, על מנת להבטיח כי יקבלו את ההנחה כסדרה. 
את הבקשה ניתן להגיש גם באמצעות טפסים דיגיטלים >>

במקרה של זכאות לגמלת סיעוד, תדאג מחלקת הכנסות לעדכן את ההנחה באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת הבקשה. הנחה באגרת השמירה לבני 70 +  (בגובה של 50%) תעודכן אף היא באופן אוטומטי.

לכל שאלה או הבהרה, אל תהססו לפנות  למחלקת ההכנסות. לפניות, לחצו כאן >>

* עדכון הנחות יעשה בכפוף לדיווח המוסד לביטוח הלאומי. 
** במקרה של זכאות ליותר מהנחה אחת תינתן ההנחה הגבוהה ביותר.