בדיון שנערך בותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור) ביום רביעי האחרון התקבלה החלטה להפקדה בתנאים של תמ"ל 1071 חבצלת השרון. 

לאחר משא ומתן ממושך של הנהגת המועצה, ועדי ונציגי היישובים מול הותמ"ל, הצלחנו להשיג הישגים משמעותיים בתוכנית המוצעת. הנה המרכזיים שבהם:
• יוקם גן לאומי בין אביחיל לים: הגן, אשר יתפרש על פני הרוחב המרבי האפשרי בשטח, יפריד בין השטח העירוני ובין המרחב הכפרי, יקבע גבול בין נתניה לעמק חפר - וישמש לרווחתם של כלל התושבים ביישובי העמק ובנתניה.
• שטחי המסחר המתוכננים יצומצמו ביותר משליש (כ-70,000 מ"ר במקום 120,000 מ"ר). דבר זה יביא גם להפחתה בגובה המבנים במתחם כולו בשלוש קומות.
• דרכי הגישה לבת חן וגבעת שפירא לא יעברו ביישובים - אלא בדרך עוקפת מסביב להם.
• יצומצמו מספר יחידות הדיור במתחם לכ-2,800 + 500 דיור מוגן – דבר שתרם גם להגדלת הגן הלאומי. 
• במקום שני מגרשי כדורגל שנדרשו בתוכנית המקורית מתוכנן כעת מגרש אחד בהעמדה רוחבית - שתמזער את החריגה לתוך המרחב הירוק.
• ייבנו הרחבות ליישובים חבצלת, שושנת העמקים וצוקי ים. הרחבות אלה הועברו לצד הצפוני של היישובים על מנת לאפשר את הגן הלאומי הנרחב - מגן לאומי אביחיל ועד לים לטובת הציבור. זאת, בתיאום מלא של המועצה, החברה להגנת הטבע, היישובים ונציגיהם, תוך שימור הטבע באזור וטיפוחו. לא תהיה כל פגיעה בחוף, במצוק או בים ויוקצה מקום לחנייה.
בנוסף לכך, בתיאום עם החברה להגנת הטבע תקובע שמורת טבע לאורך המצוק.
***
חשוב לציין: המועצה מתנגדת לתמ"ל חבצלת ולכל תוכנית שמשמעותה בנייה על שטחים פתוחים במרחב הכפרי. 
לצערנו, המדינה נחושה בדעתה לקיים את התוכנית, שעליה כבר השיגה הסכמה עקרונית עם הנהגת המועצה הקודמת. לכן, במקביל למאמצי ביטול התוכנית קיימה המועצה מו"מ עם הותמ"ל, בשיתוף ותוך הסכמה רחבה עם יישובי ים חפר, הוועדים ונציגיהם, וכן בסיוע ותמיכה של החברה להגנת הטבע. 
עם זאת, יש לזכור כי לאחר שהתוכנית תופקד יוקצו 60 יום להתנגדויות, ועדיין לא נאמרה המילה האחרונה. 
נשוב ונעדכן בכל התפתחות!

""