בישיבת מליאת המועצה מה-29.5.2019 הוחלט לקדם תוכנית התייעלות והבראה נרחבת, המיועדת לטפל בצורה מעמיקה ויסודית במצבה הכספי של המועצה. 

להלן מכתבה של ראשת המועצה ד"ר גלית שאול בנושא:

 

תושבות ותושבים יקרים,

עם כניסתי לתפקיד פעלתי, ראשית כל, על מנת לבחון את המצב הכספי של המועצה כדי לקדם את חזון המועצה החדשה ויעדיה. ביחד עם צוות של בכירי המועצה ובהובלת רואה חשבון חיצוני, המתמחה ברשויות מקומיות, נערכה בדיקה מעמיקה.

ככל שהעמקנו לבדוק התגלתה לעיננו תמונה מאתגרת. התברר משנת 2016  התבצעה מדי שנה חריגה בתקציב והגרעון התפעולי הלך וגדל. על מנת לכסות על הגירעון, הועברו מיליוני ש"ח מקרן הפיתוח של המועצה לטובת התפקוד השוטף. לאחר מספר שנים בהן בוצעו העברות - קרן הפיתוח למעשה התרוקנה. במקביל, ניפוח ההוצאות הוביל לתקציב שבבסיסו הוא גרעוני.

לכך יש להוסיף כי בשנתיים האחרונות הוצא סכום של עשרות מיליוני ש"ח לפיתוח (במסגרת תב"ר - תקציב בלתי רגיל), שאושר במליאה אך לא סומן בהתאם בקרן הפיתוח. מכאן ברור שנדרש מאיתנו לפעול בנחישות, באחריות וברגישות על מנת לייצב את כלכלת המועצה וחשוב לא פחות - לפעול יחד על מנת להביא לתנופה מחודשת לטובת כלל התושבים.


הצגתי בפני מליאת המועצה ארבעה עקרונות יסוד להם אנו מחויבים:

---------------------------------------------------------------------------
1. אסור שהתנהלות העבר תפגע היום בתושבי עמק חפר! אנו נדאג, ככל הניתן, עד לייצוב המערכת הכלכלית, להמשיך ולהעניק שירותים קיימים. וכמובן - להמשיך לפתח את המערכות הנחוצות לשיפור ולשדרוג איכות החיים של תושבות ותושבי המועצה.

2. כל ההתחייבויות השלטוניות יקוימו! למרות הקושי הגדול, חשוב לשמור על הרציפות השלטונית ולכן כל ההתחייבויות הרבות שניתנו לביצוע פרויקטים שונים ברחבי העמק יקוימו ע"י המועצה

3.  הובלת תוכנית ייצוב וצמיחה! לאור הנסיבות, לא תהיה ברירה אלא לפעול בדרך של תוכנית הבראה כוללת למועצה; בד בבד נפעל ללא לאות על מנת להוביל יוזמות יצירתיות וחדשניות שיובילו לתנופה וצמיחה שהמועצה כל כך זקוקה לה.

4. הלקח העיקרי שניתן ללמוד מהמצב הזה - שקיפות! שקיפות הכרחית לכל מערכת ניהולית, קל וחומר מערכת ציבורית. שקיפות ושיתוף הציבור הם אלה המבטיחים לכולנו שהדברים ינוהלו בצורה מיטבית.

החלטת מליאת המועצה לאשר קידום תוכנית התייעלות והבראה הינה שלב ראשון וחשוב בדרך לשינוי פני הדברים ויצירת עתיד בטוח יותר לכולנו. יחד, ובצורה שקופה נמשיך לפעול על מנת להביא לשגשוג ופריחה בעמק שכולנו כל כך אוהבים.

שלכן ושלכם,

ד"ר גלית שאול
ראשת המועצה

צפו בדיון במליאת המועצה >>