ערב החשיפה לביה"ס שורשים ייערך ב-1 ביולי במדרשת רופין

<< קישור לרישום >>

ערב חשיפה