26.6.19

במסגרת ביקורי המטה נפגשים הנהגת המועצה ומנהלי אגפים ומחלקות עם ועד היישוב, על מנת לדון בנושאים מרכזיים שעל סדר היום היישובי. 

התושבים מוזמנים להגיע ולהשקיף על ישיבת המטה, ובהמשך הערב אף להפנות שאלות לבעלי התפקידים. 
הסבב יכלול ביקורים בכל היישובים: בכל יום רביעי (מלבד בימים שיש בהם ישיבת מליאה) ביקור ביישוב אחר. 
הביקור הראשון התקיים בהדר עם, וביום רביעי הקרוב ייערך ביקור מטה בכפר חיים (מועדים ביישובים נוספים יפורסמו בהמשך).
ביקורי המטה נערכים בהמשך למפגשי ההיכרות שערכה הנהגת המועצה בכל היישובים, במסגרתם התקיימו פגישות עם הוועדים המקומיים. בכוונת הנהגת המועצה להמשיך ולקיים פגישות בכל אחד מ-41 יישובי המועצה, לפחות פעם אחת בשנה