חוק העזר למועצה האזורית עמק חפר (מודעות ושלטים) התשע"ט  2019 נועד להסדיר את נושא השלטים ברחבי המועצה, כך שימוזערו פגיעה בסביבה ובשטחים ציבוריים ופרטיים, כמו גם סכנות בטיחותיות.
בהתאם לכך, במהלך חודש יולי החלה המועצה בביצוע סקר שלטים בתחומי המועצה על ידי סוקרים חיצוניים.  במהלך הסקר, סוקרי החברה, אשר יהיו מצוידים בתגים חתומים ע"י המועצה, יעברו בין עסקים, יצלמו, ימדדו וירשמו את פרטי השלטים המוצבים בתחום שיפוט המועצה. אנא אפשרו להם לבצע את עבודתם ושתפו עמם פעולה!

לידיעתכם, הגדרת "שלט" בחוק:
"הודעה שנועדה לפרסם עסק או עיסוק, או המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו של עסק או סמלו המסחרי של מצרך המיוצר והמשווק במקום את כתובתו או צירוף שלהם ומראה או כוללת מספרים, אותיות, מילים או איור"

לצפייה בחוק העזר לחצו כאן