בית הספר שורשים שייפתח בשנת הלימודים תש"פ בעמק חפר, יהיה בית הספר היסודי החקלאי הראשון בארץ.
"שורשים" החל כיוזמת הורים, ומוקם כבית ספר ממלכתי על ידי המועצה ומשרד החינוך.
בשלב הראשון מיועד ביה"ס לתלמידים בכיתות ג', ד' ו-ה' מעמק חפר, והוא יפעל כבית ספר צומח. 


""


בית הספר מיועד לתלמידים בעלי זיקה לחקלאות ואהבה לטבע, עם יכולת העמקה, וכאלו שרוצים להיות חלק מקבוצה. הערכים עליו מושתת חזון ביה"ס החדש הם חינוך למצוינות ולקהילה, תוך שימוש בעבודה ובגוף כאמצעי מרכזי ללמידה וליצירה.

לרקע נוסף על בית הספר >>

 

ההרשמה הסתיימה - תוצאות ההגרלה יפורסמו בזמן הקרוב!