29.7.19

כנס מתכננים ונציגי יישובי העמק התקיים השבוע במועצה האזורית עמק חפר

 

כנס הנדסה

 

בכנס הוצגה רביזיה חדשה בהליך הרישוי שתקצר את שלב היתר הבנייה על ידי כך שחלק מדרישות הרישוי מועברות לשלב תחילת העבודות. כמו כן הוצג מסלול ירוק (מקוצר) לבניית ממ"דים בבתים פרטיים. 
בכנס שיזם אגף ההנדסה השתתפו כאמור מתכננים ונציגי היישובים. פתחו את הכנס ראשת המועצה ד"ר גלית שאול וסגנה עו"ד חיזקי סיבק, אשר בירכו על המהלכים החדשים והדגישו את חשיבותו של אגף ההנדסה כמנוע צמיחה במועצה.  

מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ' נתן הסבר כללי על מבנה אגף ההנדסה ופעילותו, והדגיש את החשיבות בחיזוק הקשר בין האגף לקהל המתכננים והתושבים. 
מטרת הכנס הייתה בן השאר לקדם שיח פתוח ולשפר ולייעל תהליכים מרכזיים בעבודה המקצועית. 
לאחר מכן תיאר סגן מהנדס הוועדה ומנהל מחלקת רישוי אדריכל ישי ולנסי את עיקרי הרביזיה ברישוי, בדגש על חלוקת דרישות הרישוי לשלב ההיתר ולשלב תחילת העבודות בשטח. הרביזיה תביא לקיצור הזמנים בשלב ההיתר. 
כאמור, בכנס הוצג המסלול הירוק לבניית ממ"דים, שנועד לעודד הקמת ממ"דים פרטיים בהליך רישוי מקוצר תוך כדי העדפת הבקשות לממ"דים על פני בקשות אחרות, ומתן הקלות בהתאם.