26.4.2020

לענפי מסחר וענפי המגזר הפרטי, התעשייה, הייצור והשירותים הוגדר "תו סגול" המפרט את התנאים בהם צריכים לעמוד בעלי העסקים השונים, על מנת שיוכלו לפתוח את העסק בתקופת הקורונה.
המועצה תבצע בקרה אחרי יישום ההנחיות על ידי העסקים.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות אל מוקד המועצה 24/7: 9875* | אל מחלקת רישוי עסקים באימייל arnonl@hefer.org.il