על פי החלטת הממשלה: חל איסור על הדלקת מדורות בין התאריכים 7.5 ל-13.5 במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי.
אנא הישמעו להנחיות אלה, והימנעו מקיום מדורות.