גם בימי משבר הקורונה אנו ממשיכים לחשוב על דרכים לקדם את מערכת החינוך שלנו.

אחד מהנושאים החשובים ביותר הוא פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה.

במסגרת זו של תכנון ארוך טווח אני שמחה ומברכת על שיתוף פעולה שרקמנו עם סמינר הקיבוצים.

שיתוף הפעולה יכלול -
תכנית להסבת אקדמאים (ראו בתמונה) שההתנסות המעשית תתבצע בבתי הספר שלנו.
תכנית ללימודי תואר שני לצוותי החינוך שלנו עם התמחות בתחומים המתאימים לחזון החינוכי שלנו (יצא פרסום בקרוב).
לפרטים נוספים >>