14.5.2020

 

הורי ותלמידי עמק חפר היקרים!
התרגשות גדולה!

בימים אלו, עם צניחת נתוני התחלואה, קראנו לממשלה לקבל החלטה על חזרה לשגרה במערכת החינוך ואנו שמחים שהחלטה זו התקבלה.
בשלב זה קיימים דיווחים סותרים אודות חידוש לימודים סדירים החל מיום ראשון הקרוב. לכשנקבל את החלטת הממשלה בעניין (סביר להניח שבמשך היממה הקרובה) - נלמד את המשמעויות ונפעל ליישומה.

עם זאת, ברצוננו להביא לידיעתכם:
ביום ראשון הקרוב (17.5):
מערכת החינוך תפעל במתכונת שבה פעלה בשבוע האחרון - כיתות א'-ג', כיתות י"א-י"ב, חינוך מיוחד וגני הילדים. מערך ההסעות יפעל באופן זהה לשבוע החולף.
כיתות ד'-י': בכפוף להחלטה על חידוש הלימודים כסדרם, הם יחודשו לא לפני יום ב׳ וזאת בכדי לאפשר לצוות החינוכי זמן היערכות והתארגנות, וכן להסדיר עניינים מנהליים כולל מערך ההסעות והחזרת כוח האדם.
צהרונים: בכל מקרה ובכפוף לביטול מגבלות ה"קפסולה" - פעילות הצהרונים לא תחודש לפני יום שלישי.

עדכון נוסף יפורסם ברגע שתתקבלנה החלטות סופיות.

שלכן ושלכם,
ראשת המועצה ד"ר גלית שאול | סגן ראשת המועצה והממונה על תיק החינוך, יעריב | מנכ"ל המועצה עמית בן צבי | מנהלת אגף החינוך ירונה פוליטי