5.6.2020

הורים יקרים,
 
אתמול פורסמה התכנית של משרד החינוך "בית הספר של החופש הגדול".
השנה התכנית הורחבה ותכלול גם את גני הילדים ואת כיתות ד'.
בהתאם לפרסום הנוכחי, ואם לא יחול שינוי, התכנית אמורה לפעול בין התאריכים 14/7 – 6/8, בין השעות 8:00-13:00.
בימים הקרובים יתפרסם אופן הפעלת הארכת היום, במסגרת הצהרונים.
 
עלות השתתפות בבית הספר של החופש הגדול הינה 540 ₪ לכל 18 הימים.
הצהרונים יופעלו בעלות נוספת אשר תפורסם בהמשך.
אנו נערכים במועצה  להפעיל את המסגרות, בהתאם להנחיות. 
בימים הקרובים נפרסם פרטים בנוגע לפתיחת הרישום.
 
לתשומת ליבכם, אנו מצויים בתקופה שבה יש שינויים תכופים בהנחיות. אנו כפופים להנחיות משרד החינוך והבריאות ולהחלטות הממשלה, לכן כל האמור לעיל נתון לשינוי בהתאם להתפתחויות. 

מאחלים לכולם קיץ רגוע ובטוח!