״ממשלת ישראל הכירה בערך האסטרטגי והסביבתי של נחל אלכסנדר, בית המשפט הטיל על המדינה את תקצוב מתקן טיהור השפכים החדש כדי שנוכל לשקם את הנחל ולהחזירו לגדולתו. התכנון של המט״ש עבר בימים אלו לשיפוט ואישור רשות המים, ואנו זקוקים כעת ל-80 מיליון ש"ח כדי לשקמו. לאחר מכן נתקדם לתוכנית רחבה יותר שתפתור את מכלול הבעיות. אנו חייבים להתקדם מידית כי כל יום מביא עוד אסון סביבתי לנחל ולאזור כולו״.
כך אמרה ראשת המועצה ד״ר גלית שאול בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת. 
בדיון השתתפו גם ניר פפאי סמנכ״ל שימור סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע, גדעון ברומברג, מנכ״ל אקו פיס ומנכ"ל רשות ניקוז שרון, ניסים אלמון, שייצג אף הוא את המועצה. 
ביחד עם ראשת המועצה, העלו נציגים אלה דרישות מידיות מול הגורמים האחראים במינהל האזרחי, משרד האוצר ורשות המים - שמטרתן לקדם בטווח הקרוב את שיפור מצב מתקן הטיהור הנוכחי, הגברת הפיקוח על הזיהום המגיע מהרשות הפלסטינית ותקצוב קידום התכנון של מתקן הטיהור העתידי.
את הישיבה סיכמה ח״כ מיקי חיימוביץ' באומרה כי על הוועדה להתכנס ולדון בנושא לעתים קרובות ובלוח זמנים ידוע - ולא להרפות עד שהמצב ישתנה לחלוטין.