בתום תכנון מפורט וממושך, שכלל גם הליכי רישוי ותיאומים רבים, החלו העבודות למיגון בוהן המצוק בחלקו הדרומי של חוף בית ינאי. לחצו למצגת "מיגון בוהן המצוק בית ינאי דרום" >> 

***

עבודות במצוק

העתקת חבצלות החוף בקטע המצוק שבו יתבצעו העבודות. מבצע העתקת החבצלות נערך בשת"פ של המועצה,
רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, חניכי מכינת "חמש אצבעות" ותושבים מתנדבים 


עם תחילת העבודות נסגר לציבור חלקו הדרומי של חוף הרחצה – מסוכת המציל וכקילומטר דרומה לאורך החוף. יצוין כי מיגון בוהן המצוק נקבע כקטע הדחוף ביותר לטיפול, ע"פ תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 13/9/א'), ובהתאם לניתוח תאי השטח שבוצע ע"י החברה הממשלתית להגנת המצוקים.

ישנה דחיפות רבה בקיום העבודות בשל החמרת הסכנה להתמוטטות המצוק – וסכנה ממשית לכל מי שעובר מתחתיו. העבודות מחויבות להתבצע בתקופה זו - לאחר עונת ההטלה של צבי הים ולפני בוא החורף. 
מדובר בשלב ראשון מתוך תוכנית עבודה סדורה של המועצה בטיפול בבעיית התמוטטות המצוקים. העבודות הדחופות נעשות בתקציב של כ-4.2 מיליון ₪ שהתקבלו עד כה ממשרד הפנים. השלבים הבאים, שסך כל עלותם כ-120 מיליון ₪, יבוצעו בכפוף לתקצוב המדינה.
הכניסה למתחם העבודות, הן בחוף והן על שביל המצוק, אסורה. 
הציבור מתבקש שלא להפר את ההוראות – לא להיכנס אל המתחם דרך היבשה ודרך הים. אנו מתנצלים על אי הנוחות שתיגרם, אולם כאמור – זהו צעד הכרחי להגנה על המצוק ועל חיי אדם!

כתבה על הסכנה בהתמוטטות המצוקים בעמק חפר:


גדר בטיחות מעל המצוק בנעורים

מצוק


הוקמה גדר בטיחות בעלת חשיבות עליונה למניעת נפילות מהמצוק בחוף נעורים.
גדר זו מחליפה את הגדר שהייתה במקום והתפוררה במשך השנים מקורוזיה ימית.
להקמת הגדר קדמה עבודת תכנון ממושכת, על ידי אנשי מקצוע, ששילבה היבטים נופיים וקונסטרוקטיביים .  
הגדר הוקמה במסגרת תוכנית מתאר ארצית 9/13 א' ומסמך לניתוח תאי שטח של החברה הממשלתית למיגון המצוקים, שהגדירו את הפעולות הדחופות ביותר הנדרשות במצוקי עמק חפר: חיזוק מצוק בית ינאי וגידור גג המצוק בנעורים - בתאי שטח מוגדרים.
לצורך התכנון הוקם צוות שכולל מהנדס קרקע, קונסטרוקטור, אדריכל נוף , מנהל פרויקט ומודד.
התכנון בוצע על פי ההנחיות הסביבתיות שהעביר אדריכל הנוף, בדגש על נראות סביבתית ושימוש בחומרים שישתלבו בסביבה החופית. התכנון אושר ע"י כלל הגורמים – לרבות רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה.
 בהתאם לתכנון, בוצע שימוש בעמודי עץ מאחר שאינם חשופים לקורוזיה, משתלבים היטב בנוף ומאפשרים בעתיד את החלפת הרשתות המגולוונות ללא צורך בחפירה וביסודות חדשים.