המועצה הוציאה עובדים לקורס מתחקרים אפידימיולוגים | בנוסף המועצה תכשיר, באמצעות פיקוד העורף, תושבים-מתנדבים לביצוע חקירות – וקטיעת שרשראות ההדבקה ביישובים
***
כחלק מהרצון להרחיב את מערך החקירות האפדימיולוגיות בעמק חפר, ולקטוע את שרשרת ההדבקה במהירות המירבית, המועצה הוציאה עובדים לקורס מתחקרים אפידימיולוגים של משרד הבריאות. 
מנהלת מחלקת הבריאות גלוריה רוט ו‎אפרת סימנהויז-שפרן, מנהלת קשרי החוץ של המועצה המסייעת לרוט‎ בחמ"ל הבריאות המועצתי, כבר עברו את כל ההכשרות בקורס, ובקרוב יקיימו התמחות בלשכת הבריאות הנפתית. שלושה עובדים נוספים אמורים לצאת לקורס בשבועות הקרובים. במידת הצורך ייצאו עובדים נוספים להכשרה.
***
מלבד עובדי המועצה שהוכשרו, ובהתאם לאישור מיוחד שהתקבל, תוכל המועצה להכשיר, באמצעות פיקוד העורף, גם חוקרים-מתנדבים מקרב היישובים. מערך חקירות מקצועי פנים-יישובי יתרום תרומה משמעותית בהתמודדות הישוב מול התחלואה המקומית. המועצה תפרסם בקרוב, דרך היישובים,  מידע אודות הכישורים הנדרשים מהמתנדבים. 
***
החקירה האפידמיולוגית הינה כלי רב משמעות בקטיעת שרשרת ההדבקה ובתנאי שהיא נעשית בטווח זמן קצר. ככלל, משרד הבריאות אמון על ביצוע החקירות, אולם על מנת לקצר את זמני החקירה, הקימה המועצה, עם פרוץ המגיפה, מערך תחקור עצמאי של תא הבריאות המועצתי. המערך סייע רבות בקטיעת שרשרת ההדבקה בטווחי זמן מידיים. כעת כאמור יורחב המערך – על ידי התמקצעות בחקירות אפידמיולוגיות שיבוצעו על ידי עובדי המועצה ותושבים.