רשימת גנים ציבוריים מונגשים בתחום המועצה:

חוף מכמורת, אתר גשר הצבים, הטיילת בפארק איטליה, פארק צרפת