בתום ארבעה חודשים של עבודה אינטנסיבית ומאומצת - הסתיימו העבודות למיגון בוהן המצוק בחלקו הדרומי של חוף בית ינאי. במסגרת העבודות הוקם קיר-ים מסלעי דולומיט שכל אחד מהם שוקל כארבעה טונות. גובהו של הקיר כארבעה מטרים, והוא הוצב לאורך כ-500 מטרים במצוק בבוהן המצוק בחלקו הדרומי בחוף בית ינאי, כמוגדר בתוכנית המתאר הארצית (תמ"א 13/9/א').

 

 

קיר הים הוא שלב ראשון וחשוב במיגון המצוק כנגד המשך תהליך הבלייה המואץ. המועצה ממשיכה במאמציה מול משרד הפנים והגורמים השונים על מנת לקבל תקציב נוסף לקידום עבודות המיגון הנדרשות בשאר תאי השטח לרבות ייצוב המדרון והסדרת הנגר העילי בגג המצוק.
אנו מבקשים שלא לטפס על המסלעה ולהימנע משהות מתחת למצוק; קיימת סכנה מוחשית לגלישת קרקע במדרון הקיים.
לדברי ראשת המועצה ד"ר גלית שאול, "מדובר בשלב ראשון מתוך תוכנית עבודה סדורה של המועצה בטיפול בבעיית התמוטטות המצוקים. העבודות הדחופות נעשו בתקציב זעום של כ-4.2 מיליון ש"ח שקיבלנו עד כה ממשרד הפנים. העלות של חיזוק כלל המצוק בעמק חפר עומדת על כ-120 מיליון ש"ח. 
רצועת החוף הזו משמשת את כלל תושבות ותושבי ישראל. התמוטטות המצוקים מסוכנת וכבר גבתה חיי אדם. מדינת ישראל חייבת להכיר באחריותה לטיפול בהתמוטטות המצוקים ולתקצב זאת. פנינו למשרד הפנים פעמים רבות על מנת לקבל את התקציב לצורך השלמת ההגנות, אולם עד כה המשרד לא נענה לכך. אני מקווה כי לאחר שתכונן ממשלה בישראל הנושא יוסדר במהירות המרבית".