18.5.2021


ביום רביעי 9.6.2021 יתחיל 
מבצע סירוס-עיקור חתולי במטרה להביא לצמצום הרבייה של חתולי הרחוב ובכך למנוע צער בעלי חיים ומפגעי תברואה. 

חתול

 

המבצע יכלול לכידת החתולים, בדיקת החתולים, ניתוח עיקור או סירוס, סימון קצה האוזן, טיפול רפואי בבעיות אחרות אם קיים צורך, זריקת אנטיביוטיקה, חיסון נגד כלבת, אשפוז עד 48 שעות ושחרור החתולים למקום שממנו נלכדו. 


שימו לב: אנו מבקשים מבעלי חתולים פרטיים לסמן את החתולים שברשותם בקולר צבעוני בולט, על מנת שניתן יהיה להבדיל בינם לבין חתולי הרחוב. 

 המבצע מתבצע בשיתוף חברת R.S.Q. – חברה מנוסה ומקצועית בתחום.
מקור התקציב למבצע הינו תקציב המועצה, זכייה בקול קורא של משרד החקלאות ומימון היישובים. עדיפות ראשונה תינתן ל-21 היישובים שאישרו השתתפותם בעלויות.
במידה ומכסת החתולים המיועדת לא תתמלא, יורחב המבצע לשאר יישובי העמק.

לרשימת היישובים הראשונים המשתתפים במבצע >> 

כל יישוב בחר באחראי חתולים שיהווה צינור תקשורת בין המחלקה הוטרינרית, חברת R.S.Q והתושבים.  לקראת התחלת הפעילות ביישוב יפנו נציגי החברה אל אחראי החתולים בישוב לתיאום ולהנחיות אחרונות. 

בכל שאלה יש לפנות לאחראי החתולים ביישוב (פרטיו מעודכנים אצל מזכירות/ועד היישוב). 
אם אחראי החתולים או נציג החברה יפנו אליכם, נודה לשיתוף פעולה  למען הצלחת המבצע.

בברכה, המחלקה הווטרינרית במועצה