בשל מצבו הקונסטרוקטיבי של הגשר החקלאי הנמצא מזרחית לחוגלה, ולאחר בדיקה של מהנדס מטעם המועצה, הוחלט על ביצוע הפעולות הבאות:

1.  רצועה ברוחב של כמטר מהדופן המזרחית של הגשר תגודר, ולא תתקיים בה תנועת רכבים מכל סוג שהוא.
2.  ברוחב הנותר של הגשר תתאפשר תנועת רכבים במשקל של עד 10 טון בלבד.
3.  רכבים כבדים ו/או רחבים מהרוחב המותר בגשר ייסעו בדרכים חלופיות.
4.  גידור, שילוט ותמרור יותקנו בהקדם בהתאם להנחיות הנ"ל.

אגף ההנדסה והחברה הכלכלית פועלות לתכנון וביצוע של גשר חדש, אשר יחליף את זה הנוכחי.

אנא תשומת ליבכם לשילוט ולגידור במקום. סעו בזהירות!

בברכה, 

ארמין אברמוביץ | מהנדס המועצה והועדה המקומית לתכנון ובניה