תם מועד הגשת הבקשות לשנת תשפ"ג. בקשות חריגות ידונו במהלך חודש אוגוסט