מפקד האוכלוסין 2022 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -יוצא לדרך!
 
 החל מה-3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של מדינת ישראל ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל, ובתוכם יישובי המועצה. 
7% מתושבות ותושבי המועצה נבחרו להשתתף במפקד וייתבקשו להשיב לשאלון המפקדי, זאת לאחר שקיבלו מכתבים בדואר והודעות סמס לטלפון הנייד.

מפקד האוכלוסין השביעי שצפוי להסתיים ב-30 בנובמבר 2022, יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון  בקלות ובאופן עצמאי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי ממחשב, ולא ממכשיר סלולארי.  בהמשך ניתן יהיה להשיב גם במענה טלפוני לסוקרים או בראיון פנים אל פנים לפוקדים מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

רק המשיבים באתר - יקבלו הטבה ייחודית: שובר מתנה  בסך 75 ש"ח שיישלח אליהם ישירות באופן דיגיטלי, בתום מילוי השאלון באתר.

המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.
מפקד האוכלוסין הוא  פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל המתבצע בממוצע אחת לעשור, והוא משקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית והם יסייעו לתכנן ולשפר את איכות החיים של כולנו. 
למידע נוסף: חפשו ברשתות - מפקד האוכלוסין 2022