תחזוקת מגרשי ספורט ואצטדיונים 

מועד פרסום – 11/5/2022
כנס מציעים חובה – יום ג' 24.5.2022 בשעה 11:30
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 29/5/2022 בשעה 10:00
מועד אחרון להגשה 12/6/2022 בשעה 12:00

לחצו להורדת הנחיות המכרז