שירותי יעוץ וליווי כלכלי פיננסי להכנת מכרז במתכונת DDBOT להקמת מט"ש.

מועד מפגש מציעים בטרם הגשת הצעות (רשות)- בשלב זה לא מתוכנן מפגש, יש לעקוב אחר הודעות באתר בעניין זה.
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: יום א'  22/5/2022 עד השעה 12:00, בדוא"ל hacalm@hefer.org.il
מועד אחרון להגשת ההצעות: יום  ה' 9/6/2022 עד השעה 12:00 .
מועד פתיחת ההצעות: יום א'  12/6/2022 בשעה 08:30.
עלות המכרז: 500 ₪

מיקום תיבת ההצעות: משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר, כתובת בוויז: "ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר (קמפוס רופין)

לחצו להורדת הנחיות המכרז