קבלת הרשאה לתפעול, תחזוקה ושימוש בחלק מנכס המצוי במתחם הידוע כ"מתחם קדם" גוש 8556, חלקה 3 להפעלת עסק בתחום המסעדנות והמזון

מחיר מסמכי המכרז: 1,000 ₪
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 28/7/2022 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 14/8/2022 בשעה 12:00
מועד פתיחת תיבת המכרזים: 16/8/2022 בשעה 14:00

לחצו לקבלת הנחיות הבקשה

הודעת המועצה מס' 1 - עדכון מסמכי ומועדי המכרז