אמנת שירות - מחלקת הכנסות


תושבות ותושבים יקרים,
עובדי מחלקת הכנסות מתחייבים להעניק שירות איכותי, מקצועי, אמין ואדיב תוך לקיחת אחריות ועמידה בלוחות זמנים שקופים וברורים לתושבי המועצה והוועדים המקומיים.

זמני טיפול מרביים בפניות התושבים למחלקת הכנסות ( SLA)
 נושא הפניה פירוט זמני טיפול הערות

מצב חשבון

בירור מצב חשבון עד 3 ימי עבודה ממועד קבלת הפניה
הוראת קבעעדכון/ ביטול הו״ק עד 3 ימי עבודהממועד קבלת הפניה
בדיקת פקחתיאום לבדיקת פקח ארנונה בנכסעד 14 ימי עבודהממועד קבלת הפניה
החלפת משלמיםחילופי דיירים בנכס למגוריםעד 14 ימי עבודהממועד קבלת הפניה
החלפת משלמיםחילופי דיירים בנכס שלא מגורים (עסקים) עד 21 ימי עבודהממועד קבלת הפניה
הנחות בארנונהטיפול בבקשה לקבלת הנחה לפי תקנות עד 14 ימי עבודהממועד קבלת הפניה
הנחות בארנונהטיפול בבקשה לקבלת הנחה ע״פי מבחן הכנסהעד 30 ימי עבודהממועד קבלת הפניה
הנחות בארנונהטיפול בבקשה לנכס ריק עד 21 ימי עבודהממועד קבלת הפניה
הנחות בארנונהטיפול בבקשה לקבלת הנחה עפ״י ועדת הנחות עד 14 ימי עבודהממועד התכנסות ועדת הנחות,
הועדה מתכנסת פעם ברבעון
הנחות בארנונהטיפול בבקשה פטור בגין נכס לא ראוי/הרוס עד 30 ימי עבודהמועד קבלת הפניה
השגהמתן מענה להשגה על חיובי ארנונה60 ימי עבודהממועד קבלת השגה בכתב כמתחייב
עפ״י החוק
אישור לטאבוהנפקת אישור העדר חובותעד 7 ימי עבודהממועד קבלת הפניה - בדיקת מחלקת הכנסות בלבד והעברה לבדיקת השבחה
החזר תשלוםטיפול בהחזר זכות לתושבעד 30 ימי עבודה ממועד קבלת הפניה 
היתר בניה חישוב היטלי פיתוח לצורך היתר בניהעד 7 ימי עבודהממועד קבלת הפניה מועדה מקומית לתכנון ובניה 
שילוטבדיקת הסרת שילוט או מדידהעד 21 ימי עבודה ממועד קבלת הפניה
פניות ציבור מענה לפניות הציבור - פניות אחרות עד 14 ימי עבודה ממועד קבלת הפניה 


זמני תקן הינם בכפוף לקבלת כל המסמכים ונתונים הדרושים


בכבוד רב,
מחלקת הכנסות