13.9.2023

5 תושבות ותושבי העמק הוכרזו כתושבים האכפתיים של עמק חפר לשנת תשפ"ג, בטקס שנערך במעמד הנהגת המועצה, מנהל אגף התפעול עומר סובול ומנהלת מוקד המועצה אפרת סימנהויז שפרן.

התושבים האכפתיים קיבלו תעודת הוקרה על "פעילותם להעלאת המודעות בעמק חפר למפגעים ולסוגיות הנוגעות לרווחת הציבור".

התושבים שהשתתפו בטקס: אורי בר מכפר ויתקין, רני בן זאב מבית ינאי וישראל אינסלר מחרב לאת.
בתעודת ההוקרה זכו גם שתי תושבות: ענבל דרוקר ממעברות ותושבת נוספת שביקשה להישאר בעילום שם.

בחירת התושבים האכפתיים נקבעה על פי קריטריונים של פניות מרובות למוקד המועצה, שנעשו על ידי כל אחד מהם, בנושאים ציבוריים - כגון מפגעי אשפה והשלכת פסולת, מפגעי עשן, פיצוצי מים, אתרי מחזור, מטרדים סביבתיים שונים ועוד. התושבות והתושבים גילו אכפתיות ציבורית בפניותיהם אלה, התריעו תדירות על המטרדים השונים - ובכך סייעו לפתרונם המהיר.
תודה לתושבות ולתושבים המגלים מעורבות ואכפתיות, ובכך תורמים לאיכות החיים בעמק לרווחת כלל הקהילה.