מחלקת התחבורה הינה המחלקה האחראית להפעלה ופיקוח של מערך ההיסעים לבתי הספר לכלל תלמידי עמק חפר מגן חובה ועד לכיתה י"ב. 

תפקידי המחלקה:

  • הסעות תלמידים
  • תכנון מערך ההיסעים בהתאם למיפוי משרד החינוך
  • פרסום מכרזים לביצוע ההיסעים
  • פיקוח, בקרה ואכיפת ההסכמים על החברות הפרטיות המועסקות על ידי המועצה לצורכי הסעות בהתאם להנחיות משרד החינוך, משרד התחבורה והמועצה.
  • פעילות שוטפת מול בתי הספר לגבי שינויים בהסעות, נסיעות חד יומיות, פעילות סל תרבות וכדומה באמצעות סדרן תחבורה.
  • דיווח רשימות שמיות באמצעות מערכת "הסעות נט" למשרד החינוך
  • דיווח רשימות ומסלולי הסעות החינוך המיוחד ב"מערכת מסלולים" כולל ליווי תלמידים
  • טיפול שוטף באחזקת האוטובוסים הצהובים באמצעות קצין הבטיחות של המועצה
  • אחריות על רכבי הליסינג של המועצה
  • סימון תחנות הסעה בישובים כחלק מהגברת הבטיחות.