על המחלקה 

המנהל הכספי מבצע את המדיניות הכספית של המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן.

המנהל הכספי הנו תחום נרחב הנוגע בכל פעילויות המועצה: גיוס משאבים, תקציבי פיתוח, תקציבי משרדי הממשלה, מפעל הפיס, משרד החינוך ובנקים.

בנוסף, מטפל המנהל הכספי בתקציבי הוועדים באמצעות ועדת תקציבי יישובים, בקרנות הפיתוח של היישובים ובכלל הנושאים הקשורים בממון ומימון.


ועדת הפרויקטים ולפני התחלת ביצוע {טופס ב}