בני היישוב שנפלו במלחמות ישראל

פסו שמואל, כ' אלול תשנ"ג 6.9.93