יעדים

שיפור וייעול השירותים המסופקים לתושבים וחיזוקה של המועצה כגורם מרכזי באספקת סל השירותים לתושבים, תוך מתן מענה נאות לרמת ציפיות גבוהה.
 
שיפור וייעול תהליכי העבודה ומתן כלים לקבלת מידע מגוון עדכני ויעיל, לבעלי התפקידים לביצוע יעיל של המטלות, לניהול ולתמיכה בקבלת החלטות.

מודרניזציה של מערכת המיחשוב הקיימת על ידי הקמה ותחזוקת מערכת מידע מתקדמת ואינטגרטיבית, המבוססת על פתרונות מיחשוב מובילים.
תיאום ובקרה בין הגופים ומערכות המידע השונות ברמת הרשות.
יצירה, תחזוקה ותפעול הקשר המקוון עם תושבי הרשות וגורמים חיצוניים.
אחריות מקצועית ושימוש כ"כתובת" לכל נושאי המחשוב ברשות ושלוחותיה.
התייעלות וחיסכון כספי בטווח הארוך.

לתמיכה טכנית מרחוק:

לפתיחת תקלה יש לשלוח מייל: help@hefer.org.il