ועד העובדים שם לעצמו כיעד את האחדות שלנו כארגון עובדים. 
 
אנו פועלים הן במישור החברתי והן במישור הפרטני ובשיתוף פעולה עם ההנהלה. במהלך שנה אנו מטפלים בפניות רבות של עובדים בנושאים שונים ומגוונים הקשורים בזכויות עובדים.
זכרו "כוחנו באחדותנו".
שלכם, ועד עובדים.