היחידה להתנדבות קמה מתוך הכרה בחשיבות של פיתוח, ארגון והתמקצעות של תחום ההתנדבות, עידוד פרויקטים התנדבותיים בקרב תושבים ומתן מענה למפעילי מתנדבים ומתנדבים, בדרך שתגדיל את הפעילות ההתנדבותית במועצה ותשפר את איכותה.
 
היחידה פועלת לגיוס וקליטת מתנדבים, הכשרה והדרכה מקצועית למפעילי מתנדבים ומתנדבים, יזום פרויקטים ותוכניות חדשות המושתתות על התנדבות, הוקרת מתנדבים, ביטוח מתנדבים והתנדבות בשעת חירום.
 
ניתן להתנדב בתחומים ומסגרות רבות ומגוונות כולל- בתי ספר, חונכות אישית לילדים, איכות סביבה ושמירת טבע, תמיכה באימהות צעירות, חנות יד שניה, מרכז גישור, בריאות, מועדוניות ומסגרות לילדים ונוער, התנדבות עם אנשים עם צרכים מיוחדים, ביקורי ותיקים / בודדים, התנדבות מקצועית בקהילה, ועוד.