חזון המחלקה 

ייזום, מינוף ושימור יחסי החוץ של מועצת עמק חפר, יישוביה ותושביה.  
מתן סיוע, מענה ושירות תואם במגוון תחומים וצורות למען הקשר, החשיפה וההבנה לעמק חפר, למדינת ישראל וליהדות.