מזה למעלה מחודש ימים פועל בעמק חפר פיילוט של שיטור כפרי משולב שהוקם על ידי המועצה, בשיתוף עם מג"ב מרכז ובתמיכה של מפקד כפרית שרון ומורכב מניידת מועצה/משטרה ומצוותים בהם פקח מהמועצה ושוטר ממשטרת ישראל - מג"ב.
 
השילוב של צוות זה נועד לתת מענה מהיר, מקצועי ואיכותי לכלל העבירות בתחום איכות החיים, מענה לנושאים מוניציפאליים הדורשים גם התערבות משטרתית ומתן תחושת ביטחון רבה יותר לתושבים.
 
בסופי השבוע מתמקד הצוות בחופי הים בתחום המועצה האזורית עמק חפר.
 
במהלך המשמרות של השיטור המשולב נדרש הצוות לטפל באירועים בחופי הים, נערכו מספר מבצעים בשיתוף הסיירת הירוקה לפינוי "חושות" שגרמו מפגעים לבאי החוף כגון רעש, לכלוך וונדליזם בחופי הים ובעיקר בחופים הלא מוכרזים. 
כן טיפל הצוות במפגעים בסמיכות למצוקים שיכלו לסכן חיים עקב סכנת התמוטטות.
 
נושא נוסף שטופל הוא איתור, מניעה והפסקת "מסיבות טבע" הגורמות למפגעי רעש לתושבי עמק חפר, זאת לצד פעילות אכיפה על השכרת בתים לשימוש עסקי בניגוד להיתר והפעלת אירועים עם מוזיקה ורעש שפגעו באיכות החיים של השכנים.
 
בדרך קבע מבוצעות ביקורות עישון במועדונים בסופי שבוע, על פי חוק שאינו מאפשר עישון במקומות ציבוריים וכן ביקורות על שימוש באלכוהול בקרב בני נוער.
 
תחום נוסף הוא פעילויות למניעת עבירות רכוש ביישובים ובחופים שהוכיח את עצמו והביא לירידה של 40% בעבירות הרכוש בחופים.
 
הצוות משתף פעולה עם גורמי האכיפה נוספים כדי למנוע פגיעה בשמורות הטבע, גניבות חול, קבירת פסולת שלא על פי חוק , השתלטות על קרקעות ציבוריות, ועוד.
 
ניתן ליצור קשר עם הצוות דרך מוקד המועצה או מוקד 100 המשטרתי.