ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, קיבל את פרס משרד הפנים לניהול כספי תקין ע"ש חיים קוברסקי ז"ל לשנים תשע"ה-תשע"ו 2014-2015 משר הפנים, הרב אריה דרעי, בטקס שנערך בבנייני האומה בירושלים.

       ראש המועצה רני אידן מקבל את הפרס משר הפנים אריה דרעי


הטקס התקיים במעמד מנכ"לית משרד הפנים, אורנה הוזמן-בכור, יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס ויו"ר מרכז המועצות האזוריות,  עמיר ריטוב. בסה"כ קיבלו את הפרס 102 מתוך 257 רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ.
 
פרס ההצטיינות, בו זוכה המועצה מדי שנה במשך שנים רבות, ניתן לה על עמידה בקריטריונים מחמירים ביניהם סדרי עבודה ומינהל תקין, יעילות בניהול המשק הכספי, העסקת עובדים, ניהול התאגידים המועצתיים, ההוצאות לשכר המוניציפאלי, אחוז גביית הארנונה ודו"ח כספי שנתי מבוקר ללא הסתייגויות.
 
בנוסף להתנהלות הכספית נבדקו נושאים בתחום המינהל התקין כגון התקשרויות כדין עם נותני שירותים, העדר ליקויים בתחום כוח אדם ושכר, הענקת תמיכות בהתאם לנהלים ועוד.  


       ראש המועצה רני אידן וגזבר המועצה מנשה דוד
       ראש המועצה רני אידן וגזבר המועצה מנשה דוד

ראש המועצה, רני אידן, הביע סיפוק רב מהזכייה בפרס ואמר כי אין זה מובן מאליו לזכות בהישג זה במיוחד על רקע מדיניות ממשלתית מתמשכת של קיצוצים תקציביים בכל הקשור לשירותים מוניציפאליים. 

לדבריו "העובדה שהמועצה מקבלת את הפרס בעקביות בשנים האחרונות מצביעה על אופן פעולתה התקין והיעיל לאורך זמן". אידן שיבח את עובדי המועצה ובעיקר את סגנו, אלדד שלם, גזבר המועצה, מנשה דוד, מנכ"לית המועצה, רינת זונשיין וצוות המינהל הכספי על תרומתם להישג חשוב זה.