רקע כללי

החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר הוקמה על ידי המועצה האזורית כדי שתשמש הזרוע הביצועית שלה.
הייתה זו החברה הכלכלית הראשונה שהוקמה במועצה אזורית.
החברה מבצעת פרויקטים אזוריים בקנה מידה לאומי, מפיתוח חופי הרחצה במערב ועד מכון הטיהור לטיפול בשפכי נחל שכם במזרח.
 
החברה הכלכלית עוסקת בייזום, תכנון, קידום, ניהול ויישום עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי עמק חפר, בניית מוסדות ציבור, ובעיקר פרויקטים אזוריים ומקומיים. בכל אלה עומדים מול עיני החברה עקרונות היסוד, עליהם אין פשרה: יעילות, עמידה בתקציב ועמידה בלוח הזמנים. עקרונות אלה הם טעם קיומה וסיבת הקמתה של החברה.
 
כל הפרויקטים והעבודות אותם יוזמת המועצה ולהם היא שותפה מושתתים על היבט ייחודי, המעמיד במרכז את רווחת הציבור, מתוך רצון לשמור על איכות חייו ולחתור כל העת לשיפורה. נאמנים להשקפת עולם זו, בכל העבודות המבוצעות על ידי החברה מושם דגש על רמת ביצוע גבוהה ועל הקפדה על זמן ביצוע מינימלי.
 
בזכות הניסיון, הידע והעוצמה שצברנו אנו יכולים להציג חזון לעתיד. במרכזו של החזון פרויקטים ייחודיים, מניבי רווח, שיאפשרו למועצה האזורית לייצר פרויקטים חשובים למען הקהילה.