יעדי הביקור הסדיר הם:

 

 • מניעת נשירת תלמידים מבתי הספר

 • סיוע למערכת החינוך בטיפול בתלמידים בעלי קשיים תפקודיים

 • הקמת מסגרות תמיכה כגון: חונכות, מועדוניות ומרכז טיפולי

 

דרכי עבודה ותחומי אחריות:

 

 • קשר רציף עם בתי הספר

 • מפגשי תמיכה וליווי עם תלמידים בעלי קשיים תפקודיים

 • שותפות בועדות פדגוגיות בהתאם לצורך

 • קשר רציף עם משפחות התלמידים

 • ניהול שוטף של המועדוניות

 • שותפות בועדות החלטה בהתאם לצורך

 • שילוב עם מחלקת הרווחה בהתאם לצורך

 • התאמת מערכות לימוד ייחודיות בהתאם לצורך

 • ישיבות באגף חינוך וקשר למנהלת האגף

 • ריכוז כל המעברים בין בתי הספר בעמק

 • חיפוש מסגרות נוספות ומתאימות

 • ליווי פרויקט היל"ה בשיתוף עם מחלקת רווחה

 • השתתפות בועדת נוער בסיכון

 • השתתפות בפורום מנהלי בתי הספר

 • טיפול בכל נושאי הפרט במערכת החינוך