"ישנה חשיבות לאומית בקירוב בני הנוער לחקלאות וניתן לעשות זאת על ידי הכנסת המו"פ החקלאי והחקלאות החכמה למסגרות ללימוד חקלאות בבתי הספר של האגף לחינוך התיישבותי במועצות האזוריות".

דברים אלה אמר ראש המועצה רני אידן בישיבת ועדת החינוך של הכנסת שעסקה בנושא:"החינוך התיישבותי מלידה ועד לגיל 18" - זאת במסגרת יום החקלאות בכנסת.


עוד אמר אידן כי בזכות הצלחתן של תנועות הנוער בהתיישבות, צריכה ועדת החינוך לצאת בקריאה לשינוי סדרי עדיפויות בערים תוך קידום וטיפוח תנועות הנוער והגדלת מספר החברות והחברים בהן, דבר שיגדיל בצורה דרמטית את איכות שעות הפנאי ויקטין עבריינות.

עוד נדון בישיבה נושא תיקצוב בתי הספר בהתיישבות, שעלותן רבה יותר בעיקר עקב מרכיב ההסעות בלעדיו לא ניתן לקיים מערכת זאת.

את הישיבה ניהל יו"ר הוועדה, יעקב מרגי ולצידו ח"כ איציק שמולי, נציג השדולה החקלאית, ח"כ חיים ילין, ראש מועצה אזורית אשכול לשעבר וראשי מועצות אזוריות מכל רחבי הארץ.