אגף הרווחה והשירותים החברתיים עורך בימים אלו מפגשים ביישובי עמק חפר בנוכחות נציגי הישוב. מטרת המפגשים: להכיר מקרוב את צרכי התושבים ביישוב ולספק שירותים ומענים מותאמים לצרכי היישוב.

ישיבה בבחן

גלית גרופר, מנהלת אגף הרווחה, מספרת: "בעקבות המפגשים האחרונים אנו רואים גידול בפניות מצד הפעילים ותושבים הן לצורך התייעצות והן מתוך רצון לפיתוח שירותים ומסגרות ביישוב. ניכר כי נוכחותו של מתנדב ייעודי לנושא רווחה מטעם היישוב תורמת תרומה משמעותית לקידום המודעות לנושא החברתי ולרצון להשפיע על הרווחה ביישוב. כמו כן, הרפרנט מהווה כתובת זמינה עבור תושבים ביישוב ואיש קשר לאגף הרווחה".

אגף הרווחה מלווה מקצועית את הרפרנטים המתנדבים הן בהיבט הפרטני והן הקהילתי. העובד הסוציאלי המרחבי (היישובי)  מסייע למתנדב בהתמודדות עם סוגיות שונות ונמצא עמו בקשר שוטף. העובד הסוציאלי הקהילתי מסייע לרפרנט בזיהוי תופעות חברתיות ביישוב ובהקמת מענים קהילתיים יישובים או אזוריים כגון גיוס ותחזוקת מתנדבים, הקמת ועדת רווחה ביישוב, הקמת בית חם לוותיקים, מענים לבעלי צרכים מיוחדים ועוד.

במרבית היישובים קיימים רפרנטים לתחומי רווחה, בריאות וותיקים. אנו רואים חשיבות רבה במינוי נציגים לנושא זה ומוכנים לסייע בפיתוח תשתיות חברתיות אלו.
במידה וישנו רצון לקחת חלק בנושא, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו:

שקד כחלון, עובדת סוציאלית קהילתית, אחראית על הקשר בין הרפרנטים ביישובי עמק חפר לבין אגף הרווחה:
 09-8981553 | shakedk@hefer.org.il