מספר מכרז וקישור

שם המכרז

מועד פרסום

מחיר מסמכי המכרז

מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות

מועד פתיחת תיבת מכרזים

57/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז 
קבלת הרשאה בשטח פתוח לצורך עריכת אירוע המוני לצעירי עמק חפר בערב יום העצמאות ה- 72 למדינת ישראל (2020) 12.12.19  18/12/2019 עד השעה 12:00 31/12/2019 עד השעה 11:00 31/12/2019 עד השעה 11:00 
54/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז  
 השכרת קליניקות רפואיות במתחם "קדם"2.12.19 500 ₪ שלא יוחזרו 15/12/2019 עד השעה 12:0031/12/2019 עד השעה 11:30 31/12/2019 עד השעה 11:30 
42/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז 
 ייעוץ ליווי ובקרה על תיקי השקעות

25.9.19 500 ₪ שלא יוחזרו  1/10/2019 עד השעה 12:0010/10/2019 בשעה 12:3010/10/2019 בשעה 12:30
36/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז  
 מתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות19.9.19 1500 ₪ שלא יוחזרו   3/10/2019 בשעה 12:006/11/2019 בשעה 13:006/11/2019 בשעה 13:00 
32/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז 
 שירותי ייעוץ, תכנון, ליווי, בקרה וייצוג בתחום תנועה ותחבורה

10.9.19   26/9/2019 עד השעה 12:0010/10/2019 בשעה 12:0010/10/2019 בשעה 12:00
 13/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז
 אספקת סיפרי לימוד7.6.19  12/6/2019 בשעה 10:0023/6/2019 בשעה 12:30 23/6/2019 בשעה 12:30 
 5/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז
 שמירה ואבטחה ביישוב בת חפר5.6.2019   10/6/2019 בשעה 10:00 16/6/2019 בשעה 12:00 16/6/2019 בשעה 12:00 
20/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז 
 הפעלת מועדוני ספורט ו/או חוגי ספורט (עמותת הספורט)5/6/2019 
 16/6/2019 בשעה 14:0030/6/2019 בשעה 14:0030/6/2019 בשעה 14:00
40/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז  
 שיפוץ בריכה "ייכון"3/4/2019500 ₪ שלא יוחזרו 18/4/2019 עד השעה 12:00 12/5/2019 עד השעה 12:00 12/5/2019 עד השעה 12:00 
6/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז  
ייעוץ לקבלת מענקים ממשרד החינוך  17/3/2019500 ₪ שלא יוחזרו  25/3/2019 עד השעה 10:00  3/4/2019 עד השעה 13:00  3/4/2019 עד השעה 13:00 
3/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז 
אספקה והתקנה של פרקט ומתקני ספורט לאולם הספורט בקיבוץ עין החורש  12/3/2019500 ₪ שלא יוחזרו 20/3/2019 עד השעה 15:00 4/4/2019 עד השעה 13:00  4/4/2019 עד השעה 13:00
4/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז    
אספקה והתקנת מיזוג אויר באולם הספורט בקיבוץ עין החורש12/3/2019 500 ₪ שלא יוחזרו 20/3/2019 עד השעה 15:00 4/4/2019 עד השעה 12:30 4/4/2019 עד השעה 12:30 
40/2019
לחצו להורדת מסמכי המכרז   
 שיפוץ בריכה "ייכון" 10.3.19800 ₪ שלא יוחזרו  31/3/2019 בשעה 10:00 3/4/2019 בשעה 12:30 3/4/2019 בשעה 12:30 
91/2018
לחצו להורדת מסמכי המכרז  
 ייעוץ לקבלת החזרים כספיים מרשות מקרקעי ישראל 6.1.19500 ₪ שלא יוחזרו  10/01/19 בשעה 12:00 17/01/19 בשעה 12:30 27/01/19 בשעה 11:00
69/2018
לחצו להורדת מסמכי המכרז 
 לקבלת שירותי ייעוץ בנושא תכנון סביבה אורבני סביבתי וכלכלי 

 26.12.18 500 ₪ שלא יוחזרו 16/1/2019 בשעה 12:00 6/2/2018 בשעה 12:30 6/2/2018 בשעה 12:30
61/2018
לחצו להורדת מסמכי המכרז  
מתן שירותי ניהול מחלקת גביה, חיובים, אכיפה ושרות לקוחות 20/11/2018 1000 ₪ שלא יוחזרו 5/12/2018 בשעה 12:00 19/12/2018 בשעה 12:30 19/12/2018 בשעה 12:30
 57/2018
לחצו להורדת מסמכי המכרז
 מכרז פומבי לבחירת ספק שירותי כוח אדם 28.10.18 500 ₪ שלא יוחזרו 4/11/2018 בשעה 12:008.1.2018 בשעה 12:308.1.2018 בשעה 12:30
 34/2018
לחצו להורדת מסמכי המכרז
 יועץ פיקוח על גני משחקים ,מתקני כושר, מתחמי ומתקני ספורט , ברחבי המועצה 11.10.18 500 ₪ שלא יוחזרו9.1.2019 עד השעה 12:0023.1.2019 בשעה 12:3023.1.2019 בשעה 12:30
51/2018
לחצו להורדת מסמכי המכרז 
 לקבלת שירותי הדברת עשביה במועצה האזורית עמק חפר ביישובי המועצה, מוסדות חינוך והחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ. 10.10.18500 ₪ שלא יוחזרו 22/10/2018 בשעה 12:00 12/11/2018 בשעה 12:30 12/11/2018 בשעה 12:30 
 30/2018 
לחצו להורדת מסמכי המכרז
 קבלת הצעות לרכישה ואספקת תווי שי לחג/תווי קניה עבור המועצה ויחידות הסמך 11/6/2018 500 ₪ שלא יוחזרו 17/6/2018 בשעה 12:00 9/7/2018 בשעה 12:00 2/7/2018 בשעה 12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתשומת לבכם, קיימת אפשרות להנגשת המסמכים לציבור הנדרש לכך. 

  • לצורך כך יש לפנות באמצעות: 
    טל' 09-8981598 או פקס 09-8989292 או דוא"ל: liron.m@hefer.org.il
  • מסמכי המכרז באתר הינם ללא תכניות או כתבי כמויות. ניתן לעיין ולרכוש את מלוא המסמכים במשרדי המועצה.