הנהלת המועצה האזורית עמק חפר ומחלקת קיימות ותברואה במועצה פונות אל התושבים בבקשה להקפיד השלכת אריזות לפח הכתום בלבד! 

כל פסולת שאינה אריזות ומושלכת לפח הכתום פוגעת מאוד באיכות ההפרדה, ומובילה לפסילת משאיות בהן אותרה פסולת מעורבת - ולהטלת קנסות כבדים על המועצה.
פסולת אחרת (שאינה אריזות) בת מיחזור כגון נייר, קרטון, בקבוקי שתייה, זכוכית וטקסטיל - מקומה במרכז ההפרדה למיחזור. 
פסולת אורגנית יש לזרוק בפח החום או בקומפוסטר.
חפצים שבורים לא גדולים: בפח הירוק ובתחנת מעבר - מחולצים למיחזור. 
פסולת גושית (רהיטים וחפצים גדולים) וגזם - באחריות ועד היישוב.
 
כידוע, מועצה אזורית עמק חפר הינה מהרשויות הירוקות המובילות במדינה, הן בהפרדה למיחזור והן בתחומים סביבתיים אחרים. רק בעזרתכם התושבים נוכל להמשיך לשמור על עמק ירוק ועל הישגינו בתחום המחזור, המאפשרים חיסכון כספי ניכר.
בסכומים אלה שנחסכו נעשה שימוש לחינוך ולהסברה בתחומים הסביבתיים בגני הילדים, בבתי הספר ובפעילות קהילתית. כמו כן, בכל שנה המועצה משקיעה משאבים לבניית מסתורים לפחים ביישובים. יותר ממחצית מיישובי המועצה כבר שודרגו במסתורים לפחים בכדי לשפר את חזות פני היישוב.

""


למידע על ההפרדה לפחים בקובץ נגיש יש ללחוץ כאן