במסגרת דיוני הותמ"ל בנושא תכנית חבצלת השרון הצליחו ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, סגנו אלדד שלם ונציגי היישובים להשיג התקדמות במספר פרמטרים.

בנושא התחבורתי הציג ראש המועצה הסתייגויות באשר לממצאים שהובאו על ידי משרד התחבורה בנוגע לעומסי התנועה הצפויים, כאשר לטענתו כבר היום עמוס בכביש 2 ובכל כבישי האזור בכל ימות השבוע ובכל שעות היום.
בתגובה לטענות המועצה ביקש יועץ התחבורה לותמ"ל, רמי מנור, להמשיך את הבדיקות לבדיקת היתכנות התנועה,  ע"י ביצוע מבחני רגישות שונים נוספים.

בנוסף דרשו נציגי המועצה ליצור חיץ משמעותי ולא רק בגודל של 15 מטרים כפי שהוצג למועצה, בין התוכנית העירונית לשטחים הכפריים, עמדה שנתמכה על ידי מהנדס עיריית נתניה, אבנר אקרמן. כמו כן נדרשה הוועדה להציג חלופה של חיבור אמיתי בין הגן הלאומי ממזרח לבין הים שלא עוברת בין ארבעה או חמישה כבישי רוחב כפי שהוצג בתכנית. 

אלדד שלם, הציג בנושא זה חזית המשותפת למועצה, ליישובים ולארגונים הירוקים שתומכת ביצירת חיץ ירוק משמעותי ובהתאמת היקף הבינוי ואופיו לתנאי השטח בו מדובר.

בעקבות דרישות אלו הונחו עורכי התכנית הותמ"ל להגדיל את החיץ לרוחב משמעותי בשונה ממה שהופיע בתוכנית.

נושא נוסף שנדון היה הגדלת מספר יחידות הדיור ביישובי המועצה הגובלים בתוכנית: צוקי ים, שושנת העמקים וחבצלת השרון. ראש המועצה ביקש להגדיל את מספר יחידות הדיור מעבר למה שהציג צוות התכנון ולהתאימן לפי תמ"א 35 סוכם כי תוך חודש תתקיים ישיבה ייעודית בין צוות התכנון של רמ"י וצוות ההיגוי והתכנון של המועצה לסגירת צרכי הישובים, לרבות ביקור בשטח. 

עוד הוצגו בקשות אגודת חבצלת השרון  לבניית 138 יח"ד בצפיפות של 3 יח"ד לדונם, תכנון נכסים מניבים כגון דיור מוגן ודיור סיעודי , מסחר וזכויות  נוספות.

ראש המועצה, רני אידן:" שכרנו את שירותיהם של מיטב אנשי המקצוע כדי להתמודד עם תכניות הותמ"ל. אנחנו ממשיכים לפעול בכל המרץ על מנת למזער ככל האפשר את נזקי התוכנית".