הרשויות המקומיות בשרון לבג"ץ: "הועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) מקדמת שדה תעופה לעשירון העליון כתשתית לאומית"; 6 רשויות מקומיות בשרון הגישו עתירה לבג"ץ נגד המדינה בטענה כי אין מקום מבחינת הסמכות של הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) לדון בהקמת שדה תעופה כללי מאחר שאין מדובר ב"תשתית לאומית".

שש הרשויות - המועצה האזורית עמק חפר, מועצה אזורית לב השרון, עיריית חדרה, עיריית כפר יונה, מועצה אזורית מנשה ועיריית טירה - עתרו לבג"ץ נגד הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל), המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, רשות שדות התעופה ומשרד התחבורה בטענה שאין בסמכות הות"ל לדון בהקמת שדה תעופה חלופי לשדה התעופה של הרצליה.

בתקופה האחרונה דנים במוסדות התכנון על מציאת חלופה לשדה התעופה הקיים כיום בהרצליה. מדובר בשדה תעופה המשמש בעיקרו למטוסים פרטיים, בתי ספר לטיסה, מטוסי צילום ומטוסי ריסוס וחקלאות וככזה הוא אינו משרת את הציבור הרחב אלא ציבור ספציפי ומוגדר שהינו הנהנה הבלעדי מקיומו של שדה התעופה.  
לאור כך, טוענים העותרים, באמצעות עו"ד ענת בירן, עו"ד דפנה תמיר ועו"ד דורון שי ממשרד עורכי הדין ענת בירן כי קיים ספק רב האם שדה תעופה זה ראוי להיות מוגדר כ"תשתית לאומית".

לטענת העותרים, במקרה זה נמתחה עד הקצה הגדרת המושג "תשתית לאומית" והליכה בדרך זו עלולה להביא למדרון חלקלק לפיו תתאפשר זילות הגדרת "תשתית לאומית" לשימושים שונים הרחוקים מהגדרת המושג "צורך לאומי" כפי שהוגדר מלכתחילה בחוק התכנון והבנייה.
בנוסף טוענים העותרים בחלקה השני של העתירה, כי ההליך המתקיים בוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) למציאת חלופה להקמת שדה תעופה בהרצליה הינו שגוי שכן הוא אמור להתקיים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה בכפוף לתמ"א 15 (תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות תעופה).

לטענת העותרים, קידום הקמתו של שדה התעופה בות"ל פרושו "קיצור דרך", כלומר - במקום לקדם את הקמת שדה התעופה במועצה הארצית שם קודמה תכנית המתאר הארצית לשדות תעופה ושהיא הבסיס לקביעת מיקום שדות התעופה, מבקשים להעביר את הדיון לות"ל ובכך לקצרו.
בנוסף העותרים טוענים כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ניחנה בראיה רחבה וכוללת נוכח הרכבה המיוחד הכולל נציגי רשויות להם היכולת להביא לידי ביטוי את הרגישות התכנונית, הערכית והאנושית במכלול השיקולים זאת לעומת הות"ל שחרף יתרונותיה הרבים ומעמדה הפורמלי אינה יכולה להביא גורמים אלו לידי ביטוי נוכח הרכבה המקצועי ומכוון הביצוע.

קידום הקמת שדה התעופה, במקום זה הקיים בהרצליה, מהווה מפנה תקדימי מבחינת הסמכות של הות"ל לקבוע, לראשונה אי פעם, מיקום של שדה תעופה חדש אשר מיקומו לא נקבע בתמ"א 15 ולא נדון מעולם במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

רני אידן, ראש המועצה האזורית עמק חפר: "נאלצנו, לצערנו, לפנות לבית המשפט העליון לאחר שהתברר לנו במהלך הדיונים שקיימנו עד כה שהמדינה, כבר בתחילת הדרך, סימנה מטרה ואחר כך הכפיפה את הקריטריונים כדי להתאים אותם למטרה שסומנה.  נתקלנו באטימות בלתי מובנת כשנציגי המדינה לא נותנים לעובדות לבלבל אותם. אין ספק שאזור השרון, שהוא הצפוף ביותר במדינה, אינו מתאים ואינו יכול להכיל שדה תעופה ולכן, מול אוולת זאת לא נותרה לנו ברירה אלא לפנות לסעד האחרון שנותר לנו כמיצגיו של ציבור תושבינו".

ראש המועצה האזורית לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות, עמיר ריטוב: "נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו בכדי למנוע את הקמת שדה התעופה באזורנו, דבר שיביא למטרד בעייתי מאוד ולפגיעה באיכות חיינו. התהליך שנעשה אינו ראוי. לא מדובר בתשתית לאומית ולכן הדיון בנושא כלל לא צריך להבחן בות"ל אלא במועצה הארצית לתכנון ובניה".