מועצה אזורית עמק חפר, מחלקת איכות סביבה וקיימות, בשיתוף חברת צבי כהן אקולוגיה בע"מ, מספקים למשפחות אבלות בעמק חפר תיגבור פינוי אשפה בימי השבעה וכל זאת ללא עלות.

במועצה ובחברת צבי כהן אקולוגיה בע"מ רואים בסיוע למשפחות בעת אבלן חובה וזכות. 

בעת הצורך, מזכירות היישוב או מי מטעם המשפחה האבלה, מתבקשים לפנות ישירות למחלקת איכות סביבה לטלפונים: 09-8981665 / 09-8973324. אספקת פח גדול או תיגבור פינוי אשפה יתבצע מידית עם קבלת ההודעה.