המועצה מרחיבה את הפעלת קווי הלילה לנוער (כיתות ז'-יב') - אוטובוסים מועצתיים העוברים בין יישובים בשעות הלילה.

 

מודעת מידע על קווי הלילה

 

קו הלילה הראשון החל לפעול ב-28.6, והוא יפעל בכל לילות חמישי בחודשי הקיץ.

קו הלילה השני יתחיל לפעול ב-12.7, וגם הוא יפעל בכל לילות חמישי בחודשי הקיץ.

קווי הלילה נועדו להקל על ההורים בהסעות, וכן לצמצם לקיחת טרמפים והליכה של בני נוער בין היישובים. הפרויקט מופעל במשותף על ידי המועצה, ועדות הנוער של היישובים ומועצת הנוער של עמק חפר. 
הצורך בקו הלילה עלה בוועדות הנוער של מספר יישובים, וגובה בסקר צרכים לקיץ שערכה מחלקת הנוער. לאור זאת, הנהגת המועצה בשיתוף מחלקת הנוער, החליטו לקיים פיילוט ביישובים שהעלו את הצורך. לאחר הצלחת הקו הראשון עלה צורך בקו נוסף שייתן מענה ליישובים נוספים - והקו השני יצא לדרך.
הקו יורחב ליישובים נוספים לפי הצרכים והדרישה. המטרה היא להרחיב את הפרויקט עד שקווי הלילה יעברו בין כלל יישובי עמק חפר. 
קו הלילה מצטרף לקו הצהוב לים - שאטל שיעבור ביישובי מזרח עמק חפר בחודשים יולי-אוגוסט (בין פעם לשלוש פעמים בשבוע) ויאסוף בני נוער אל חופי הים.