המועצה האזורית עמק חפר עורכת ערבי הסברה לקראת הבחירות לוועדים המקומיים ולמליאת המועצה | "היכולת של תושבים בעמק חפר להשפיע על קבלת ההחלטות ועל סדרי העדיפויות ביישובים משמעותית". 


מחלקת יישובי העמק במועצה האזורית עמק חפר עורכת בימים אלה ערבי הסברה ביישובי העמק, שנועדו להסביר לתושבים כיצד הם יכולים להשפיע על איכות החיים ביישוביהם דרך הוועדים המקומיים ומליאת המועצה. 

באירועים אלה מוסבר לתושבים אילו גופים יישוביים נבחרים ביום הבחירות, ומה תפקיד כל אחד מהם. לדברי נחמה כהן, מנהלת מחלקת יישובים במועצה האזורית עמק חפר, "היכולת של תושבים בעמק חפר להשפיע על קבלת ההחלטות ועל סדרי העדיפויות ביישוב שבו הם מתגוררים משמעותית. אנחנו מסבירים במפגשים איך הדברים עובדים, ואיך ניתן להשתלב ולתרום לקהילה. לשמחתנו, יש היענות יפה של תושבים שרוצים לתת מעצמם להשפיע".    
חשוב להבהיר כי ערבי ההסברה הנם מקצועיים בלבד, במטרה לעודד מעורבות בקהילה. אין להם כל נגיעה פוליטית ולא מותרת בהם כל פעילות פוליטית.

 

תלמידי רופין במפגש הסברה


המבנה השלטוני במועצה האזורית שונה בהתנהלותו מרשויות עירוניות וממועצות מקומיות; 
ביום הבחירות בוחרים תושבי המועצות האזוריות, לבד מראש מועצה, שני תפקידים נוספים: חבר מליאה וחבר ועד מקומי. בשונה מרשויות עירוניות, שבהן בוחרים התושבים מפלגה שתרכיב את מועצת העיר, במועצה האזורית שיטת הבחירות היא על פי נציגות יישובים. לכן, כל יישוב בתחומי המועצה בוחר נציג שייצג אותו במליאת המועצה האזורית. בנוסף, כל יישוב מנוהל על ידי ועד מקומי שהנו גוף נבחר, המורכב מ-5¬-11 תושבים (תלוי בגודל היישוב). הוועד המקומי מקבל סמכויות מהמועצה האזורית, וכן תקציב למימוש הסמכויות הללו. 
בשיטה זו, המכונה השלטון הדו-רובדי, לתושבים הנבחרים לוועד המקומי יש סמכויות לניהול המוניציפאלי של היישוב (תאורת רחובות, איסוף גזם, גינון ועוד) לצד הניהול הקהילתי (כגון תרבות יישובית, ופעילויות מקומיות לנוער ולוותיקים). 
מחלקות המועצה מהוות גוף ידע מקצועי המכוון את הוועדים המקומיים, ומסייע בהוצאה לפועל של הסמכויות ותחומי האחריות של היישוב. לצד זאת, המועצה האזורית הינה בעלת הסמכויות השלטוניות המרכזיות, ובהן: חינוך, רווחה, הנדסה, היסעים, חוגים, ספורט, תרבות ופעילויות אזוריות לכל הגילאים, איכות סביבה, פיקוח ורישוי, פינוי פסולת ועוד.